+420 721 885 381 info@sanace-strech.cz
Poptávka

Tesařík krovový

Je zřejmě nejnebezpečnější dřevokazný hmyz u nás.

 

  • Jsou to brouci velcí přibližně 7 - 25 mm
  • Samičky kladou 80 a 200 vajíček
  • Larvy se vyvíjejí 3–10 let

 

Larvy tesaříka krovového

Jsou to právě larvy, které poškozují dřevo. Během svého vývoje se dřevem živý, provrtávají chodbičky, které vyplňují jemnými pilinami a výkaly. Živý se povrchovým dřevem, tzv. bělovým, ale při přemnožení se provrtávají hlouběji až do jádrového dřeva. Z tohoto důvodu je povrchová aplikace chemických prostředků účinná jen málo.

 

Larvy tesaříka krovového

Přítomnost larev tesaříka, lze poznat podle charakteristického vrzavého zvuku. Napadené dřevo dokáží poškodit až do té míry, že se zcela rozpadne.

 

Nebezpeční jsou i tím, že na první pohled není jejich přítomnost ve dřevě znát. Většinou napadají hlavně horní části trámů, přičemž dolní bývá ušetřena. Doba rojení je koncem jara a začátkem léta.

 

Tesařík krovový likvidace

Likvidace tesaříka krovového probíhá podobně jako u červotoče. Je potřeba odstranit napadené dřevo. Zdravé dřevo ošetřit pomocí tlakové chemické injektáže, popřípadě preventivním tlakovým nástřikem.

… …