+420 721 885 381 info@sanace-strech.cz
Poptávka

Dřevokazné houby

Dřevokazné houby dokáží na dřevěných konstrukcích napáchat obrovské škody. Může dojít až k narušení statiky budovy.

Rozkládají jak živé, tak i mrtvé dřevo. Pro svůj růst potřebují minimální vlhkost dřeva 18 – 30 %, optimální je 25 – 50 %. Velmi dobře se jim daří v nevětraných prostorách, kde mají ideální podmínky pro růst a rozmnožování.

Druhy dřevokazných hub

 

Pórnatka zprohýbaná
Trámovka trámová
Koniofora sklepní
Trámovka plotní
Popraška sklepní

 

Je těžké dřevokazné houby odhalit včas. V okamžiku, kdy se objeví plodnice, je napadaní dřeva již velké a sanace je náročná časově i finančně. Plodnice jsou pro dřevo neškodné, ale mohou způsobit potíže alergikům. Plodnice do vzduchu vypouští výtrusy, kterými se houba dále šíří a alergikům způsobují bolesti hlavy, nevolnost, závratě, popřípadě další vážnější problémy. Odstraněním plodnice dřevokaznou houbu nezničíte! Houby se šíří ve dřevě tzv. myceliem, které může být velké až několik metrů a prorůstat i skrz omítku a zdivo. Rozhodně doporučujeme zásah odborníka.

 

Likvidace dřevokazných hub

 

  1. Identifikace dřevokazné houby.

  2. Likvidace plodnic.

  3. Likvidace nakažených částí dřeva (popřípadě i omítky a dalších částí stavby).

  4. Chemické ošetření dřeva – tlakovým nástřikem, v případě potřeby i tlakovou injektáží.

    Více o injektáži
  5. Pravidelné větrání prostor a udržování nízké vlhkosti jako prevence.

 

Ochrana dřeva proti dřevokazným houbám

 

Na stavbu vždy používejte dobře proschlé a kvalitní tvrdé dřevo.
Před použitím na stavbě dřevo naimpregnujte chemickými přípravky proti dřevokazným houbám a hmyzu.
Pravidelně kontrolujte změny barvy dřeva, které by mohly nasvědčovat přítomnosti dřevokazných hub.
Pravidelně prostory větrejte a udržujte nízkou vlhkost ve stavbě i ve dřevě.